PhDr. Jarmila Mayzlíková 

Má praxi v oboru klinické psychologie, psychoterapie a sexuologie od r. 1973, z toho 22 let pracovala na Psychiatrickém oddělení FNO, od r. 1995 poskytuje zdravotní služby v Ordinaci klinické psychologie a sexuologie v Moravské Ostravě v budově Výtvarného centra Chagall na Repinově ulici.

Kromě Integrativní psychoterapie, ve které má výuku a sebezkušenostní výcvik, má osvědčení v technikách indirektivní psychoterapie, v metodách rodinné diagnostiky a terapie, v komunikačních strategiích, taktikách a technikách. Absolvovala výcvik v asertivitě a krizové intervenci.  Věnuje se  hypnoterapeutickým a relaxačně imaginativním   postupům  při léčbě indikovaných pacientů, a to nejčastěji z oddělení psychiatrie, neurologie, rehabilitace, foniatrie. Poskytuje psychoterapeutickou péči pacientům s různými formami neurotických a somatoformních poruch včetně sexuálních dysfunkcí.  Od r. 1973 se podílí na týmové spolupráci při diagnostice a resocializační psychoterapii u transsexuálů v Moravskoslezském kraji.  Má zkušenosti ve skupinové psychoterapii u neurotických pacientů s poruchami adaptačních mechanismů a žen závislých na alkoholu.

www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/adresar-hypnoterapeutu

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí    9,00  – 15,00

Úterý       9,00  – 15,00

Středa      9,00 – 15,00

JAK SE OBJEDNAT?

Konzultace jen  po předchozí telefonické dohodě  ve stanoveném termínu.

  • Volejte vždy v celou hodinu na telefonní číslo : 724 24 24 23.
  • Pokud se nedovoláte, zavoláme Vám zpět.
  • Email: mayzlikova.j@centrum.cz

SMLOUVY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI: 111, 201, 205, 207, 211, 213