„ Život není to co chceme, ale to co máme“                                      

    (Dita Saxová ze stejnojmenné knihy Arnošta Lustiga)

A proto jsme tady, abychom Vám pomohli najít optimální cestu pro spokojený a kvalitní  život  teď – zde - a nyní, a to se vším, co nám životní historie přináší. 

Kdo jsme a kde nás najdete?

PhDr. Jarmila  Mayzlíková  

 • Ordinace klinické psychologie a sexuologie, Moravská Ostrava Repinova 16 – v budově Výtvarného centra Chagall
 • Mapa, foto osobní + ordinace

Mgr. Kateřina Rybínová      

 • Ordinace klinické psychologie a psychoterapie, Praha 3 – Žižkov, Hartigova 2427/205, Poliklinika Jarov
 • Mapa, foto ordinace

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

Poskytujeme:

 • Psychodiagnostiku, diferenciální diagnostiku a neuropsychologické vyšetření u indikovaných pacientů.
 • Psychoterapii systematickou, dlouhodobou, krizovou, podpůrnou, a to:

 1. ve svízelných životních situacích u duševních poruch a poruch chování
 2. u poruch neurotických, somatických a psychosomatických
 3. u poruch v mezilidských vztazích
 4. u syndromu vyhoření
 5. u osobnostní problematiky
 6. u nepřiměřených reakcí na stresové situace

V Ostravě nabízíme:

 • Hypnoterapii, relaxační a imaginativní techniky u indikovaných pacientů s neurotickými poruchami
 • Diagnostiku a psychoterapii u transsexuálů
 • Psychoterapii u psychogenně podmíněných sexuálních dysfunkcí

V Praze nabízíme:

 • Psychodiagnostická a neuropsychologická vyšetření
 • Krizovou intervenci v náročných životních situacích
 • Dlouhodobé podpůrné vedení pacientů s neurotickými, psychosomatickými a psychiatrickými obtížemi

Rozhodnutí poskytovatele:

 • K poskytnutí žádané zdravotních služby je vyžadován informovaný souhlas pacienta, a to písemnou formou.
 • Pacient je seznámen a bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dle č. 13 nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.
 • Diagnostická vyšetření na vlastní žádost a pro osobní potřebu žadatele nejsou ZZ poskytovány.
 • Neprovádíme vyšetření pro žadatele o zbrojní ani řidičské průkazy.

Není hrazeno ze zdravotního pojištění:

 • Anonymní konzultace bez indikované péče hradí klient 1000,- Kč.
 • Párová konzultace 1200,- Kč.
 • Vypracování zprávy pro účely soudní, studijní aj.  500 Kč.